Mangoa is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
E-mail: info@mangoa-ontwerp.nl
Telefoon: 0610 444 662

Persoonlijke gegevens die we verwerken
Mangoa verwerkt uw persoonlijke gegevens omdat u onze diensten gebruikt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Als u wilt weten naar welke persoonlijke gegevens wij hebben opgenomen u kunt altijd contact met ons opnemen via info@mangoa-ontwerp.nl.

Speciale en/of gevoelige persoonlijke gegevens die we verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over bezoekers van de website die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. We raden daarom ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder toestemming van de ouders.
Als u van mening bent dat we persoonlijke informatie over een minderjarige hebben verzameld zonder dergelijke toestemming, neem dan contact met ons op via info@mangoa-ontwerp.nl en wij zullen die informatie verwijderen.

Met welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens?
Mangoa verwerkt uw persoonlijke gegevens om u te kunnen bellen of e-mailen, indien noodzakelijk, voor het uitvoeren van onze diensten. De basis hiervoor is de mogelijkheid om de gesloten overeenkomst uit te voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Mangoa neemt (uitsluitend) geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking zaken die (grote) gevolgen voor individuen kunnen hebben. Dat zijn beslissingen die genomen worden door computerprogramma's of systemen waarbij geen persoon betrokken is.

Hoe lang we persoonlijke informatie opslaan
Mangoa bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld te bereiken. Dit hangt af van de tijd die nodig is om uw vraag of opmerking te behandelen. Na verwerking worden uw gegevens maximaal 1 jaar bewaard.

Delen van persoonlijke gegevens met derden
Mangoa verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die namens ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Mangoa blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingshandelingen.

Cookies of soortgelijke technieken die we gebruiken

Functionele en technische cookies
We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat uw voorkeursinstellingen worden onthouden. We hebben geen toestemming nodig om deze cookies te gebruiken.

Analytische cookies
Mangoa gebruikt analytische cookies om rapporten bij te houden en te ontvangen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat de cookies die via Google Analytics worden geplaatst, slechts geringe gevolgen hebben voor uw privacy. Dit houdt in dat Mangoa:

  • een verwerkersovereenkomst heeft gesloten met Google;
  • ervoor gekozen heeft om Google niet uw volledige IP-adres te laten verwerken;
  • Google niet toestaat om uw gegevens te delen met derde partijen;
  • geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Vanwege het bovenstaand is voor het plaatsen die analytische cookies geen toestemming nodig. U dient echter wel op de hoogte te worden gesteld van het gebruik van deze informatie. We doen dit door middel van deze privacyverklaring.

Sociale media
Deze website bevat knoppen en video's om pagina's te promoten of te delen op sociale netwerken Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube en Vimeo. Deze functionaliteiten worden gemaakt door de code die wordt aangeboden door Facebook, LinkedIn en Twitter, YouTube en Vimeo zelf. De code plaatst onder andere een cookies (zie hierboven). Lees de privacyverklaring van deze organisaties op hun eigen website om te zien wat ze doen met de persoonlijke gegevens die zij verwerken via deze code.

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen
Mangoa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u van mening bent dat uw informatie niet veilig is of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op via info@mangoa-ontwerp.nl.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Bovendien heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mangoa en u heeft het recht op gegevensoverdracht.

U kunt een verzoek om toegang, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kenbaar maken via info@mangoa-ontwerp.nl.

Bij twijfel over de identiteit van de aanvrager kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek te voegen. Vermeld dan uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN-nummer in het zwart. Dit is om uw privacy te beschermen. We zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken reageren op uw verzoek.

Mangoa wil ook graag opmerken dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dit doen door de NAP te tippen popup:yes.

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Versie: 28 december 2018