Centrum Voor Dienstverlening

CVD is een grote organisatie in Rotterdam die zich inzet voor maatschappelijke dienstverlening, vrijwilligerswerk en maatschappelijke opvang. Het CVD biedt professionele ondersteuning in de vorm van diensten en producten. Hiervoor werkt het CVD vaak samen met woningcorporaties, GGZ-instellingen, scholen en andere organisaties. Fijn dat er bedrijven zijn die zich zo inzetten voor de maatschappij, en dat Mangoa daaraan haar steentje mag bijdragen.

Centrum Voor Dienstverlening

Communicatie items, 2010

Mangoa heeft diverse communicatiemiddelen voor het CVD ontworpen, zoals folders, vlaggen, banieren, sleutelhangers, USB-sticks en lanyards.